Bland Tomtar och Troll 6,
1913                     

         
   
   

I fantasin var ofta småtrollen mina lekkamrater.

Som brorsdotter till John Bauer har jag vuxit upp och påverkats
av Johns tavlor som prydde väggarna från golv till tak i mitt
barndomshem. Jag lyssnade också intensivt på berättelser jag
fick höra från hans uppväxttid och liv. Nyckeln till Johns konst
ligger i samhörigheten med naturen och hans förmåga att
skapa en sagovärld, som är sannolik och fantasieggande för
både barn och vuxna.


Det är en värld där den fysiska verkligheten och den mystiska
förenas i en och samma bild. Trollen är snälla och nyfikna på
människorna och vill efterlikna dem. Skogen är äktsvensk och
kläder och detaljer känner vi igen från olika tidsepoker.


Margaretha Blomberg Bauer

för sina illustrationer till sagoböckerna Bland Tomtar och Troll
som utgavs till jul mellan åren 1907-1915 med undantag för år
1911. Men han illustrerade också mycket annat och arbetade
även med monumentalmålning, etsning och inom teatern.
Förutom i Sverige deltog John Bauer på utställningar i Italien,
USA, Tyskland och England.


      www.unicefbutiken.se

   
 
 
        
       John Bauer Art HB
 vill på ett seriöst sätt vårda John
       Bauers minne och hans konst genom en märkesskyddad
       logga, som står för äkthet och kvalitet. Vi vill bidra och
       delta till en fort
satt kännedom om den svenske
       konstnären John Bauer.
 

 

 

   
 
 
   
       
 
 

COPYRIGHT © 2013 JOHN BAUER ART HB. ALL RIGHTS RESERVED.