KONTAKT:


Margaretha Blomberg Bauer
Johan Blomberg
Lena Larsson
Karin Bauer

info@johnbauerart.se

www.johnbauerart.se


I vår framtid ser vi gärna ett samarbete med nya seriösa
leverantörer. Tillsammans välkomnar vi ett nyskapande
av John Bauers konst i olika former och material.

   
   


                      

 

 
John Bauer Art HB samarbetar
idag med:


Katharina Bauer
Gabriella Bauer


Kunskapsmedia AB
En filmproduktion för barn kring John Bauer
och sagoberättande.
www.kunskapsmedia.se

Jönköpings läns museum
www.jkpglm.se
 
John Bauer Museum Ebenhausen, Tyskland
www.oerlenbach.rhoen-saale.net
   
     
   
         
       
 
 

COPYRIGHT © 2013 JOHN BAUER ART HB. ALL RIGHTS RESERVED.